informasjon For nordiske leger

Ønsker du som lege å prøve å jobbe i Norge?

Ønsker du som lege å prøve å jobbe i Norge, enten nå eller i fremtiden, er det fint om du søker om legitimasjon i Norge så fort du kan, da saksbehandlingstiden kan være lang. Det enkleste er å sende oss en interessemelding, så hjelper vi deg på veien! 

Så snart du har mottatt norsk ID kan vi booke deg til et oppdrag – og så hjelper vi deg med å søke om D-nr og Skattekort hos Skatteetaten. Her må du fysisk oppsøke et skattekontor i Norge og legitimere deg, men vi hjelper deg underveis og med blant annet timebestilling. Vi hjelper deg også med å få norsk e-legitimasjon (MinID).

Skal du jobbe som fastlege i en kommune trenger du et Buypass-kort (tilsvarer det svenske SITHS-kortet). Dette hjelper vi selvfølgelig også med! 

Du må også ta kursene "Akuttmedisinskkurs for legevakt" og "Nødnettkurs for legevakt". Disse kursene booker vi samlet, da noen er e-kurs og noen gjennomføres på stedet i Norge. 

Vi hjelper deg selvfølgelig med å bestille reiser til og fra oppdrag og overnatting i oppdragsperioden, så det er ingenting du trenger å tenke på selv.

her er laget som hjelper deg underveis

Emilie Bakken Finsen

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 955 21 646

emilie.finsen@bonliva.no

Christoffer Hoel-Waage

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 955 21 158

christoffer.hoel-waage@bonliva.no

Ina Jahr

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 94037729

ina.jahr@bonliva.no

Malin Strømme

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 940 50 368

malin.stromme@bonliva.no

Bård Berulfsen

Operativ Sjef

+47 94191230

bard.berulfsen@bonliva.no

Sunna Lind

Områdeansvarlig Administrasjon/Support

+47 940 35 141

sunna.lind@bonliva.no

Silje Pedersen

HR- OG BEMANNINGSANSVARLIG

+47 477 691 98

silje.pedersen@bonliva.se

Markus Carlqvist

HR- OG BEMANNINGSANSVARLIG

+46 76 000 27 40

markus.carlqvist@bonliva.se

Miriam Homme

HR- och Bemanningsansvarlig

+46 8 515 13 400

miriam.homme@bonliva.no

Felix Hart

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 417 61 845

felix.hart@bonliva.no

Frida Elise Seim

HR- och Bemanningsansvarlig

+46 8 515 13 400

frida.seim@bonliva.no

Enya Limi

Bemanningskoordinator

+46 8 515 13 400

enya.limi@bonliva.no

Rebecca Karbassi

Virksomhetsleder

+46 8515 13 400

rebecca.karbassi@bonliva.no

Ida Ødegård

FORELDREPERMISJON

Hedda Myra Olsen

HR- og Bemanningsansvarlig

+47 480 87 315

hedda.myra.olsen@bonliva.no

Endre Klophus

HR- OG BEMANNINGSANSVARLIG

+47 940 50 341

endre.klophus@bonliva.no

Helene Trydal Engh

HR- og Bemanningsansvarlig

+47 905 19 149

helene.trydal.engh@bonliva.no

Kamilla Heggelund

HR- Og Bemanningsansvarlig

+47 940 50 327

kamilla.heggelund@bonliva.no

Agnes Longfjeld

HR- og Bemanningsansvarlig

+47 940 502 91

agnes.longfjeld@bonliva.no

Hanny Ahlqvist

Bemanningskoordinator

+47 476 276 45

hanny.ahlqvist@bonliva.no

Sondre Gregersen

HR- OG BEMANNINGSANSVARLIG

+47 476 28 647

sondre.gregersen@bonliva.no

Anna Åqvist

BEMANNINGSKOORDINATOR

+46 76-000 27 19‬

anna.aqvist@bonliva.se

Ida Kløvfjell

HR- & Bemanningsansvarlig

+47 480 814 72

ida.klovfjell@bonliva.no

Line Lokreim Bolstad

Regnskapsmedarbeider

+47 481 569 21

line.lokreim.bolstad@bonliva.no

Sofie Nystad Baade

HR- & Bemanningsansvarlig

+47 481 356 17

sofie.nystad.baade@bonliva.no

Adam Ranebo

HR- og Bemanningsansvarlig

+47 469 68 575

adam.ranebo@bonliva.no

Hanna Gundhus Mørk

HR- og bemanningsansvarlig

+47 468 15 788

hanna.gundhus.mork@bonliva.no

Simen Storemoen

HR- og bemanningsansvarlig

+47 477 044 24

simen.storemoen@bonliva.no

Elisabeth Granås

Bemanningskoordinator

+47 477 135 94

elisabeth.granas@bonliva.no

Didrik Myrseth

HR- og bemanningsansvarlig

+47 468 85 614

didrik.myrseth@bonliva.no

Fredrik Hansson

Operativ Sjef

+47 475 137 45

fredrik.hansson@bonliva.no

Emma Fredriksson

HR- & BEMANNINGSSPESIALIST

+47 475 13 447

emma.fredriksson@bonliva.no

Svante Larsson

Operativ Sjef

+47 475 13 312

svante.larsson@bonliva.no

Kristian Skovbro

Hr- og bemanningsansvarlig

+47 940 51 339

kristian.skovbro@bonliva.no

Mikaela Siberg

Foreldrepermisjon

+47 481 03 062

mikaela.siberg@bonliva.no

NYHETER OCH KUNSKAP

LIVET SOM omsorgsvikar

tillsammans för bättre liv
VÄLKOMMEN TILL BONLIVA

Vi är Skandinaviens ledande bemanningsföretag inom vård, omsorg och skola. Sedan starten 2011 har vi agerat efter en vision om en mer jämlik välfärd, för bättre liv. Bonliva står för den goda kraften, för en mer jämlik vård och omsorg, för bättre liv. Vår strävan är att ingen arbetsplats ska sakna arbetskraft där det behövs, och ingen patient eller klient ska behöva känna sig otrygg eller få vänta alldeles för länge.

we connect care

Med jämlikhet och förbättringsglädje som ledord bemannar och rekryterar vi inom hälso- och sjukvård i Sverige och Norge med högt kvalitetssäkrade och engagerade vårdkonsulter; läkare och sjuksköterskor inom psykiatri, kirurgi, primärvård, oftalmologi, radiologi och medicin samt med psykologer, socionomer, terapeuter och medicinska sekreterare.

Sedan starten 2011 har vi arbetat nischat för att lättare kunna erbjuda alla konsulter rätt förutsättningar inom sitt särskilda specialområde. Varmt välkommen till oss!

konsult

Branschens förbättrare

Bonliva föddes i ett litet rum på 14 kvm i Solna Business Park i Stockholm. Vi startade med visionen om en mer jämlik vård och omsorg, där vi kunde stödja branschen och förbättra kontinuiteten med återkommande och högt kvalitetssäkrad vårdpersonal. Vi ville höja standarden för branschens vårdkonsulter och skapade därför en målsättning om att höja kvalitetsnivån överlag för en mer patientsäker vård.

Vi är idag en av Skandinaviens ledande aktörer inom vårdbemanning som förser sjukhus, vårdcentraler och kommuner med läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, terapeuter och medicinska sekreterare i Sverige och Norge. Vår ambition är att förbättra nordisk sjukvård genom ökad tillgänglighet i form av återkommande och högkvalificerade bemanningslösningar med visionen om jämlik sjukvård.

konsult