Åpenhetsloven

Slik møter Bonliva ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven som ble vedtatt på Stortinget juni 2021 gjelder fra 1.juli 2022, og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon innenfor disse områdene.

Et vesentlig element i åpenhetsloven er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene i loven. Det innebærer at du kan be oss redegjøre for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Det kan du gjøre ved å sende en epost til aapenhetsloven@bonliva.no. Loven har som utgangspunkt at du skal få svar på dine spørsmål senest i løpet av tre uker.

Med utgangspunkt i prioriterte FN-konvensjoner og en kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger av leverandører og interne forhold. Ved vurdering av vesentlig risiko, legges parameter som størrelse på årlige leveranser, geografi, bransje, negative hendelser til grunn.

Aktsomhetsvurderingene vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko. Tilsvarende analyse gjennomføres av interne forhold, hvor også arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikt er sentral. Ved brudd vil tiltak for å eliminere eller redusere risiko bli iverksatt. Eventuelle forbedringsområder hvor vi har påvirkningskraft vil også bli fulgt opp, rapportering av status og utvikling på relevante områder.

Bonlivas redegjørelse for inneværende år finner dere nedenfor.