Revidert Arbeidsgiver

Bonliva AS jobber kontinuerlig med å utvikle selskapets rutiner og prosesser for å møte de behov og krav som stilles av våre vikarer og kunder. Som et av Skandinavias ledende bemanningsforetak innen helse og omsorg er vi derfor stolte av å være godkjent som Revidert Arbeidsgiver.

Bonliva AS har gjennomgått eksterne revisjoner hvor virksomhetens rutiner har blitt gjennomgått med henholdsvis til å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.

Dette kreves for å bli en Revidert Arbeidsgiver:

  • Revidert Arbeidsgiver gjelder for bedrifter som leier ut personell med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14 – 12.
  • For å bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service og Handel, være registrert hos Arbeidstilsynet og være stiftet som et norsk aksjeselskap.
  • Ekstern revisor foretar jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven
  • Virksomhetens rutiner gjennomgås og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser.
  • De avvik som måtte finnes må rettes opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver.
  • Revisjonen utføres av selskap eller person som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen. Revisor må klareres av NHO Service og Handel

Kilde: www.revidertarbeidsgiver.no