Bransjens ledende kvalitetssikring av helse- og omsorgspersonell

Publicert
21/11/2022
Skrevet av
Bonliva har som ambisjon at kvalitetssikringen av vårt helse- og omsorgspersonell skal ligge langt over bransjepraksis. Derfor har vi bransjens ledende kvalitetssikringsprosess. Dette er noe vi er stolte over og ønsker å gå nærmere inn på. Helena Clarin og Marie France Dawson, kvalitetskoordinatorer i Bonlivas kvalitetsavdeling, forteller hvordan arbeidsdagen ser ut for dem, hvordan en kvalitetssikring blir gjennomført og hvordan Bonlivas prosess skiller seg fra andre selskap i bransjen.

Hva gjør Bonlivas kvalitetsavdeling?

Kvalitetsavdelingen er en av Bonlivas servicefunksjoner og har per nå åtte ansatte. Vi utfører kontrollene som inngår i selskapets krav til kvalitetssikring, på daglig basis. Dette vil blant annet si referansesjekk med kandidatens tidligere og nåværende kolleger og sjefer, kontroll av CV-en og myndighetskontroller. Det sistnevnte innebærer avstemming med både Helsetilsynet og Helsedirektoratet. Kontrollen hos Helsetilsynet gir oss informasjon om eventuelle helsepleierelaterte varsler, mens Helsedirektoratet bekrefter at det foreligger legitimasjon og bekrefter dermed personens yrkesautorisasjon. Vi kontrollerer ICO og HOSP for svenske vikarer som arbeider i Norge. Vi innhenter også politiattest for samtlige kandidater.

Avdelingen mottar eventuelle avvik som skjer på oppdrag hos virksomheter, for eksempel hendelser og ulykker. Disse blir fulgt opp for å finne et mønster i hendelsene og opprette retningslinjer for å forebygge problemet i fremtiden.

Etter at vikarens oppdrag er over, følger kvalitetsavdelingen opp virksomheten om hvordan oppdraget gikk, om de er fornøyde med vikarens arbeidsprestasjon og om det er noe som kunne ha vært bedre fra vikarens eller Bonlivas side. Målet er å gjøre neste match mellom vikar og kunde enda bedre, og selvsagt å forbedre vår interne service.

Vi gjør mange tiltak for å sikre at kvalitetssikringen oppfyller de høyeste standardene i bransjen. Vi tilbyr for eksempel alle nye interne medarbeidere opplæring i alle faser, samt regelmessige arbeidsgrupper i vårt kvalitetsarbeid for samtlige medarbeidere.

Hvorfor har Bonliva en avdeling som jobber utelukkende med kvalitetssikring?

For å sikre en så objektiv, effektiv og standardisert kvalitetssikring som mulig er det en fordel å ha en avdeling som jobber utelukkende med kvalitetssikring enn å overlate oppgavene til hver enkelt bemanningsansvarlig.

Hva skiller seg ut med Bonlivas kvalitetssikring og hvordan skiller den seg fra andre aktører i bransjen?

Det som skiller seg ut med Bonlivas kvalitetssikring er til dels at den blir utført av en egen avdeling. Når det gjelder selve kvalitetssikringen stiller vi ofte høyere krav til oss selv enn det kunden gjør. Kundene har for eksempel ofte krav om to referanser, mens vi stiller krav om tre. Dette gjør at vi får ytterligere kunnskap om kandidatens tidligere og nåværende arbeidsprestasjon. Kvalitetssikringen vår oppfyller alltid kundens krav og derav vil vikarer som oppfyller Bonlivas kvalitetssikring kunne presenteres i andre områder og til andre virksomheter enn det som i utgangspunktet var tiltenkt.

Hvordan gjennomføres en kvalitetssikring?

Gjennomføringen av en kvalitetssikring avhenger av hvilken rekkefølge ting gjøres i og kundens krav. I korte trekk pleier den bemanningsansvarlige å gjennomføre et innledende intervju og innhente CV. Dersom begge parter ønsker å gå videre i prosessen, utfører kvalitetsavdelingen myndighetskontroller, sjekker referanser og innhenter politiattest ber om utdrag fra vedkommendes rulleblad. Gjennom hele prosessen fører kvalitetsavdelingen en dialog med den bemanningsansvarlige om det som oppstår i de ulike leddene.

Hva skjer etter en gjennomført kvalitetssikring?

Når samtlige deler av en kvalitetssikring er gjennomført, er vikaren klar til å bli presentert og eventuelt sendt ut til kunden. Kvalitetsarbeidet er likevel ikke over her, ettersom vi kontinuerlig oppdaterer myndighetskontrollene og stemmer av med den gjeldende virksomheten.

Hva skjer dersom kvalitetssikringen ikke blir godkjent?

Dersom vi, basert på det som fremkommer i kvalitetsarbeidet, anser at en kandidat ikke er egnet til å jobbe innen bemanning, vil vi føre en dialog med den bemanningsansvarlige vedrørende egnetheten. Beslutningen om egnethet vurderes for hvert enkelt tilfelle.