Månedens vikar i juli: "Jeg har lært mye om meg selv"

Publicert
11/7/2023
Skrevet av

Hverdag gjør vikarer i form av leger, sykepleiere og helsefagarbeidere en fantastisk innsats innen helse og omsorg i hele Norge. Derfor blir individuelle omsorgshelter anerkjent for sin innsats gjennom Bonlivas hyllest til månedens vikar. I juli gikk prisen til vernepleier Emilie.

Emilie Sollie Nilsen (25) har jobbet som vernepleier i tre år. Hennes karrierevalg startet med et ønske om å jobbe med mennesker, men ikke med somatikk og prosedyrer, derfor ble det vernepleier og ikke sykepleier.

 

– Som vernepleier følte jeg at jeg kunne jobbe med mye forskjellig nettopp fordi det er en utdannelse som kan brukes til nesten alt. 

 

Det beste med yrket mener Emilie er å få møte mange forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner og mange fine kollegaer.

 

– Ingen dager lik. Dagene kan bestå av alt fra møtevirksomhet til det hverdagslige som å bistå i matlaging eller hjelpe til med å klippe hår, forteller hun. 

 

Sosiale medier var med på påvirke hennes valgom å starte i vikarbyrå.

 

– Jeg hadde lyst på nye utfordringer og etter å ha lest mye om det på forskjellige plattformer, tenkte jeg dette ville være en perfekt mulighet til å prøve noe nytt, sier Emilie.

 

Som tidligere vinnere av månedens ansatt, sier Emilie seg enig i at en blir mer selvstendig i vikarrollen.  

 

- Jeg har lært mye om meg selv. Jeg har blitt kjent med så mange fine mennesker, fått masse faglig påfyll og blitt noen erfaringer rikere,  forteller hun.

 

Oppdraget var å arbeide i en kommunal bolig og var Emilie sitt første oppdrag med Bonliva. Tidligere har hun for det meste jobbet innen psykisk helsevern og opplever at den største utfordringen er at det er mye nytt på en gang.

 

– Alt var veldig nytt. Jeg prøvde å være så ydmyk jeg kunne, for å komme best mulig inn i personalgruppen. Jeg har vært veldig heldig og ble tatt veldig godt imot. Jobber en i bemanning kan det også være vanskelig å komme inn på en arbeidsplass fordi du vet du bare skal være der en kort periode. Som ansatt har du bedre tid på å bli kjent med rutiner og de du jobber med, forteller Emilie.

 

I dag er hun tilbake i sin faste jobb på Akershus universitetssykehus hvor hun jobber på avdeling for spesialpsykiatri. Selv om hun er usikker på hvor lenge hun vil fortsette med bemanning, har hun vært fornøyd med samarbeidet.

 

– Jeg føler jeg har fått veldig god oppfølging. All ære til min kontaktperson Didrik. Jeg føler meg godt ivaretatt, avslutter Emilie.

 

I sitt oppdrag med Bonliva fikk Emilie skryt for å være en eksepsjonell vernepleier med høyt faglig omdømme og stor evne til å fungere i en selvstendig rolle. Hun har imponert sin arbeidsplass med stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere utfordringer.