Månedens vikar i mars: «Det beste med yrket er at du får brukt kompetansen til å påvirke andres liv i både større og mindre grad.»

Publicert
8/3/2023
Skrevet av

Hver dag gjør vikarer i form av leger, sykepleiere og helsefagarbeidere en fantastisk innsats innen helse og omsorg i hele Norge. Derfor blir individuelle omsorgshelter anerkjent for sin innsats, gjennom Bonlivas hyllest til månedens vikar – i mars gikk prisen til sykepleier Anders Håland.

Hvor lenge har du jobbet som sykepleier og fortell oss hva som førte deg til denne karriereveien?

– Jeg har jobbet som sykepleier siden endt studie, sommeren 2020. Jeg har hele tiden hatt en interesse for førstehjelp, og har siden 2011 vært et aktivt medlem av frivillige førstehjelp – og beredskapsorganisasjoner som Røde Kors Hjelpekorps samt Speidernes beredskapsgruppe. Min opprinnelige plan var å utdanne meg til å bli ambulansearbeider, men valgte heller å gå studiespesialiserende på videregående.

Etter videregående gikk jeg inn i førstegangstjenesten der jeg ble utplassert i Forsvarets sanitetsbataljon, og ble utdannet som «medic» på militær ambulanse. Denne tjenesten ga mersmak på det prehospitale arbeidet innen helse. Etter endt tjenestegjøring undersøkte jeg hva som skulle til for å bli ambulansearbeider som privatist, men da det var ingen garanti for fast stilling samt at det var dyrt slo jeg fra meg denne tanken. Sykepleieryrket virket som en fantastisk «erstatning» og jeg søkte meg dit. Jeg angrer ikke ett sekund på at jeg valgte sykepleien istedenfor ambulanseutdanningen.


Hva er det beste med yrket?

– Det beste med yrket er at du får brukt kompetansen til å påvirke andres liv i både større og mindre grad. Man får jobbe med fantastiske mennesker i form av pasienter, pårørende og kollegaer. Ingen jobb er mer krevende eller givende enn jobben som sykepleier. Man lærer noe nytt hver eneste dag, og vet aldri hva arbeidsdagen vil bringe.


Hva fikk deg til å begynne å jobbe som vikar?

– Det som fikk meg til å endre fra 100% fast stilling til å jobbe som vikar, er lønn og arbeidsbetingelsene. Jeg skal ikke legge skjul på at bedre lønnsvilkår var noe av det som fikk meg over. Fleksibiliteten var også en viktig faktor. Muligheten til å ha stor påvirkning på egen arbeidsintensitet og å styre egen fritid var også en stor faktor.


Hvordan vil du si at vikarrollen har påvirket livet ditt?

– Ettersom jeg kun har jobbet som vikar i tre måneder så har jeg ikke opplevd en veldig stor påvirkning enda. Men det jeg har merket er at jeg har det mer stabilt økonomisk sett enn som fast ansatt. I tillegg er jeg i mye større grad egen sjef for arbeidshverdagen min, enn tidligere.


Hvilke utfordringer kan du møte som vikar, og hva er hovedforskjellene mellom å være bemannet og ansatt?

– Den største utfordringen med å være vikar er å være borte fra venner og familie i lengre perioder. I forhold til lokasjonen på oppdraget, så kan mulighetene for hjemreise være begrenset. Jeg har vært heldig med mitt oppdragssted nå da jeg har mulighet til å kjøre hjem de gangene jeg har en langhelg eller lignende. En annen utfordring kan være sosial nettverksbygging på oppdragsstedet. Ettersom oppdragsperioden er varierende og gjerne på noen måneder så kan det være vanskelig å danne seg et sosialt nettverk forbi arbeidsstedet.


Kan du fortelle oss om et morsomt minne du har fra å jobbe i helsevesenet?

– Helsevesenet er vel den yrkesgruppen som er mest overtroisk med unntak av sjøfolk. Om man er modig nok til å si frasen ut høyt «nei så rolig det er nå» når det er litt rolig på avdelingen, så skal man fort få se hvor dramatisk den avslappede stemningen snus til å bli mer anspent.


Hva fikk deg til å bli vikar hos Bonliva?

– Det som fikk meg til å bli vikar hos Bonliva er blant annet den fantastiske oppfølgingen jeg får både før og under oppdraget. Jeg har en fantastisk kontaktperson, Simen Storemoen, som virkelig sørger for at dette oppdraget går så smertefritt som mulig. I tillegg må jeg si at jeg er veldig fornøyd med arbeid- og lønnsbetingelsene til Bonliva. Så langt har jeg ingenting annet enn positivt å si om Bonliva.