lege, sykepleier m.m. for sykehus, kommuner og private virksomheter

Vi matcher de riktige ferdighetene med dine Behov

Som et av Skandinavias ledende bemanningsselskap leverer vi helter i form av leger, sykepleiere, psykologer og helsepersonell som raskt kan styrke bemanningen når og der det trengs mest, både forebyggende og akutt. Vi sørger for at rett personell er på rett plass i sykehus, kommuner og i private virksomheter.

Siden oppstarten i 2011 har vi handlet ut fra en visjon om en mer likeverdig velferd, for et bedre liv og tilbyr i dag bemanning og rekruttering innen tolv ulike forretningsområder i Norge og Sverige. Over 4400 omsorgsvikarer har jobbet for oss og vi har hjulpet alle regioner med trygge bemanningsløsninger. 

Fra vårt kontor i Norge forsyner vi norsk helse- og omsorgssektor med svært kvalitetssikret skandinavisk personale. 

Ta gjerne direkte kontakt her, så hører du fra oss innen kort tid. Vi er kun et tastetrykk unna!

Helsepersonell / helsevikar i hele norge

slik vi kan Hjelpe deg

Vi er medlem av bransjeorganisasjonen og har gode rutiner for kvalitetssikring av vikarer, samt for arbeidsmiljø, kompensasjon og tariffavtaler. Vi er også med i HINAS-avtalen, for både leger og sykepleiere.

checkbox

Helsepersonell

Uansett om virksomheten din trenger personell til akutte eller forebyggende formål, er vi tilgjengelige. Bonliva leverer helter i form av leger, sykepleiere og helsepersonell som raskt kan styrke bemanningen når det trengs som mest.

checkbox

Akutt ledige stillinger eller proaktivt

Vårt mål er å fremme balanse, langsiktighet og å bidra til velfungerende og attraktive arbeidsplasser. Ved å sikre at matchingen mellom personell og arbeidsgiver gjennomførbar og trygg, skaper vi bærekraftige løsninger. Vi har ansvaret for kvalitetssikringen og for at rett ressurs plasseres i henhold til gjeldende behov og ønskemål.  

For oppdragsgiver
Slik foregår det

Det er  enkelt og fleksibelt å bruke våre vikarer

Ansatte i Bonliva veileder og er tilstede gjennom hele prosessen – det personlige engasjementet får du på kjøpet.

Läs mer
Steg 1

Behovsanalyse

For oss er det viktig å forstå dine spesifikke behov, fordi alle virksomheter har ulike utfordringer og forutsetninger. I dette første trinnet identifiserer vi de viktigste kriteriene for din virksomhet. Sammen med deg lager vi en prioriteringsliste, basert pågjeldende omstendigheter. Så presenterer vi et forslag til passende kandidater for deg. Vi undersøker alltid vår eksisterende kandidat-pool først, men hvis ingen av disse samsvarer nøyaktig med dine krav, starter vi umiddelbart rekrutteringsarbeidet for å finne den rette kandidaten for din virksomhet.

Steg 2

presentasjon og valg av vikar

Når vi har funnet de rette kandidatene for deg, sender vi en presentasjon av disse slik at du kan få innsyn i hele erfarings- og kompetanseprofilen samt den gjennomførte kvalitetssikringen, før du tar en beslutning. Noen ganger kan det være vanskelig å vite nøyaktig hvilken konsulentprofil du ønsker, og vi kan derfor sende over et sammendrag av tilgjengelig personell, slik at du selv kan se hvilke som er interessante.

Steg 3

oppsummering og forberedelse

Før vi bestiller vikar er det viktig at vi har vaktliste, informasjon om tariffavtale og informasjon om avdelingen på stedet, slik at dette kan komme med i ordrebekreftelsen. Etter en bestilling vil vi også gå gjennom hvordan og når opplæringen skal gjennomføres, samt annen informasjon som vi kan formidle til konsulenten, slik at vedkommende er best mulig forberedt før oppdraget starter.

Steg 4

levering av vikarer

Bonliva leverer vikarer etter avtale. Vår personell er engasjerte, fleksible og løsningsorienterte – og helt fokusert på å hjelpe og støtte din bedrift. 

Du får en personlig kontaktperson hos oss, som støtter deg hele veien. Vi har også ambisjon om alltid å tilby tilbakevendende konsulenter, for å gi deg så god kontinuitet som mulig.

Steg 5

løpende evaluering av prosessen og konsulenten

For oss er det viktig å alltid ha en løpende og åpen dialog med deg, for alltid å kunne håndtere uforutsette hendelser og for at opplegget skal fungere så smidig som mulig. Vi har også en vakttelefon som er åpen utenom kontortid, alle dager, hele året. Derfor kan vi raskt være behjelpelig med eventuell sykemelding eller lignende.

her er laget som hjelper deg underveis

Emilie Bakken Finsen

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 955 21 646

emilie.finsen@bonliva.no

Christoffer Hoel-Waage

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 955 21 158

christoffer.hoel-waage@bonliva.no

Ina Jahr

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 94037729

ina.jahr@bonliva.no

Malin Strømme

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 940 50 368

malin.stromme@bonliva.no

Bård Berulfsen

Operativ Sjef

+47 94191230

bard.berulfsen@bonliva.no

Sunna Lind

Områdeansvarlig Administrasjon/Support

+47 940 35 141

sunna.lind@bonliva.no

Silje Pedersen

HR- OG BEMANNINGSANSVARLIG

+47 477 691 98

silje.pedersen@bonliva.se

Markus Carlqvist

HR- OG BEMANNINGSANSVARLIG

+46 76 000 27 40

markus.carlqvist@bonliva.se

Miriam Homme

HR- och Bemanningsansvarlig

+46 8 515 13 400

miriam.homme@bonliva.no

Felix Hart

HR- och Bemanningsansvarlig

+47 417 61 845

felix.hart@bonliva.no

Frida Elise Seim

HR- och Bemanningsansvarlig

+46 8 515 13 400

frida.seim@bonliva.no

Enya Limi

Bemanningskoordinator

+46 8 515 13 400

enya.limi@bonliva.no

Rebecca Karbassi

Virksomhetsleder

+46 8515 13 400

rebecca.karbassi@bonliva.no

Ida Ødegård

FORELDREPERMISJON

Hedda Myra Olsen

HR- og Bemanningsansvarlig

+47 480 87 315

hedda.myra.olsen@bonliva.no

Endre Klophus

HR- OG BEMANNINGSANSVARLIG

+47 940 50 341

endre.klophus@bonliva.no

Helene Trydal Engh

HR- og Bemanningsansvarlig

+47 905 19 149

helene.trydal.engh@bonliva.no

Kamilla Heggelund

HR- Og Bemanningsansvarlig

+47 940 50 327

kamilla.heggelund@bonliva.no

Agnes Longfjeld

HR- og Bemanningsansvarlig

+47 940 502 91

agnes.longfjeld@bonliva.no

Hanny Ahlqvist

Bemanningskoordinator

+47 476 276 45

hanny.ahlqvist@bonliva.no

Sondre Gregersen

HR- OG BEMANNINGSANSVARLIG

+47 476 28 647

sondre.gregersen@bonliva.no

Anna Åqvist

BEMANNINGSKOORDINATOR

+46 76-000 27 19‬

anna.aqvist@bonliva.se

Ida Kløvfjell

HR- & Bemanningsansvarlig

+47 480 814 72

ida.klovfjell@bonliva.no

Line Lokreim Bolstad

Regnskapsmedarbeider

+47 481 569 21

line.lokreim.bolstad@bonliva.no

Sofie Nystad Baade

HR- & Bemanningsansvarlig

+47 481 356 17

sofie.nystad.baade@bonliva.no

Adam Ranebo

HR- og Bemanningsansvarlig

+47 469 68 575

adam.ranebo@bonliva.no

Hanna Gundhus Mørk

HR- og bemanningsansvarlig

+47 468 15 788

hanna.gundhus.mork@bonliva.no

Simen Storemoen

HR- og bemanningsansvarlig

+47 477 044 24

simen.storemoen@bonliva.no

Elisabeth Granås

Bemanningskoordinator

+47 477 135 94

elisabeth.granas@bonliva.no

Didrik Myrseth

HR- og bemanningsansvarlig

+47 468 85 614

didrik.myrseth@bonliva.no

Fredrik Hansson

Operativ Sjef

+47 475 137 45

fredrik.hansson@bonliva.no

Emma Fredriksson

HR- & BEMANNINGSSPESIALIST

+47 475 13 447

emma.fredriksson@bonliva.no

Svante Larsson

Operativ Sjef

+47 475 13 312

svante.larsson@bonliva.no

Kristian Skovbro

Hr- og bemanningsansvarlig

+47 940 51 339

kristian.skovbro@bonliva.no

Mikaela Siberg

Foreldrepermisjon

+47 481 03 062

mikaela.siberg@bonliva.no