ISO 14001-sertifisering: Et viktig steg i Bonlivas miljøarbeid

Publicert
9/4/2024
Skrevet av

Bonliva arbeider aktivt for å minske selskapets miljøpåvirkning, og den største miljøpåvirkningen skjer gjennom innkjøp, avfall og transport. Ett av miljømålene er at samtlige interne og eksterne reiser under 400 km skal benyttes med buss, tog eller annet klimakompensert alternativ i år 2025. Som et viktig ledd i miljøarbeidet sertifiseres samtlige virksomheter i Bonliva-gruppen i henhold til ISO 14001.

— Som et voksende selskap med flere virksomheter søker vi og daglig jobbe med forbedringer, forandringer og konkrete satsninger som skal bidra til et bedre miljø. På våre kontorer i Sverige og Norge, samt hos datterselskapet Bonliva Care, sørger vi for at våre kollegaer kan ta bærekraftige miljøvalg i sitt daglige arbeid. Dette skjer gjennom små handlinger, som for eksempel kildesortering og ved at vi gjennomgår vår papirbruk, til hvilke firmaer vi velger å samarbeide med, forteller Nicole Kuba, CFO Bonliva AS og verneombud i Bonliva-gruppen.

Nicole fortsetter:

— Vi har satt et større miljømål hvor vi før 2025 skal ha omstilt oss på en slik måte at alle reiser under 400 kilometer skal fremtre med buss, tog eller andre miljøvennlige reisemåter. For hver reise hvor vi ikke har mulighet til å gjøre dette, vil vi klimakompensere for de utslipp reisen har bidratt til. Ettersom at vår oppgave er å sørge for at kompetent helse- og omsorgspersonell kommer fram til virksomheter rundt om i Norge og Sverige, er det blant annet på dette området vi ser en enorm mulighet til å faktisk kunne påvirke vårt klimaavtrykk på.

For å styrke miljøarbeidet har samtlige virksomheter i Bonliva-gruppen blitt ISO-sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISO 14001. Standarden gir organisasjoner støtte i sitt miljøarbeid gjennom klare tiltak og krav.

— Vi er ISO-sertifisert i henhold til standarden ISO 14001 for miljø, som er en internasjonal revisjon som viser at vi arbeider aktivt og oppnår de miljøkravene som stilles. Det er en relativt ny sertifisering for oss, men vi har lenge jobbet med en bærekraftig tankegang. Alle våre virksomheter er miljøsertifiserte, og dette er noe vi er veldig stolte over. Å oppfylle miljøkravene, men først og fremst forsøke å gjøre enda mer, oppleves naturlig og viktig for oss, avslutter Nicole.

Abonner på Bonlivas nyhetsbrev

Få tilgang til oppdrag, inspirasjon og tilbud hver måned!